WVV - Schiribesetzung

NSDatumZeitLigaHalleHeimGastSR1SR1VF1SR2SR2VF2
x093h23.02.201914:00DoHo14:0018:00 Pfeffer Franz/Zimmer Raimund U-FavoritenHV
3604a23.02.201915:00U11m1DoHoU-Favoriten 1hotvolleys 1SchiffWU-Stud.V
3605a23.02.201915:45U11m1DoHohotvolleys 1Döbling 1SchiffWU-Stud.V
3606a23.02.201916:30U11m1DoHoDöbling 1U-Favoriten 1SchiffWU-Stud.V
x094h23.02.201908:00Tell08:0012:00 Paster Anja vtrwHV
x095h23.02.201912:00Tell12:0018:00 ÖVVHV
x096h23.02.201918:00Tell18:0022:00 Gardas Michael UWWHV
2603a23.02.201909:00U15mQTell 1U-Favoriten 1hotvolleys 1PastervtrwV
2605a23.02.201910:00U15mQTell 1hotvolleys 1Döbling 1PastervtrwV
4303a23.02.201919:00DLLMTell 1UWW 1UWW 2TrifftererWVVKMarinkovichotvolleysV
2604a23.02.201909:00U15mQTell 2vtrw 1Döbling 1RimacekhotvolleysV
2606a23.02.201910:00U15mQTell 2U-Favoriten 1vtrw 1RimacekhotvolleysV
4302a23.02.201919:00DLLMTell 2Simmering 1vtrw 1GassenbauerWVVKSosevicWVVK
HC59a23.02.201919:00HCUPTell 3vtrw 2Tigers 1WeikertWVVKVeselinovicWVVK
x097h24.02.201908:00PAHO08:0012:00 Soukup Tereza Sokol VHV
x098h24.02.201912:00PAHO12:0022:00 Sosevic Jovana/Frey Birgit WVVHV
7520a24.02.201909:30U12wQPAHO 1Sokol V/2Ex-YU 1Tanasicvolley16V
7523a24.02.201910:15U12wQPAHO 1Sokol V/2UWW 1Tanasicvolley16V
7526a24.02.201911:00U12wQPAHO 1Sokol V/1UWW 1Tanasicvolley16V
1303a24.02.201912:30HLLOPAHO 1VV Döbling 2Tigers 1SosevicWVVKWeikertSokol VV
6201a24.02.201914:45U15w2PAHO 1vtrw 1UWW 1WeikertSokol VV
DC57a24.02.201916:30DCUPPAHO 1vtrw 1UWW 1FreyWVVKKarnholzTigersV
4603a24.02.201919:00D2PAHO 1UWW 3WU-Stud.2BauervtrwVKarnholzTigersV
7521a24.02.201909:30U12wQPAHO 2Sokol V/1hotvolleys 1SimethUWWV
7524a24.02.201910:15U12wQPAHO 2volley16/1hotvolleys 1SimethUWWV
7527a24.02.201911:00U12wQPAHO 2Post 1Tigers 1SimethUWWV
1404a24.02.201912:30HLLUPAHO 2vtrw 2U-Favoriten 1SimethWVVKAntoni P.hotvolleysV
DC56a24.02.201914:45DCUPPAHO 2vtrw 3Tigers 1SosevicWVVKAntoni P.hotvolleysV
5703a24.02.201917:00U17w2PAHO 2volley16/2vtrw 1Antoni P.hotvolleysV
4402a24.02.201919:00DLLAPAHO 2Kagran 1vtrw 4FreyWVVKAntoni P.hotvolleysV
7522a24.02.201909:30U12wQPAHO 3Post 1volley16/1NakalamicWVVK
7525a24.02.201910:15U12wQPAHO 3Tigers 1Sokol V/1NakalamicWVVK
7528a24.02.201911:00U12wQPAHO 3Ex-YU 1hotvolleys 1NakalamicWVVK
x099h24.02.201908:00Tell08:0015:00 ÖVVHV
x100h24.02.201915:00Tell15:0021:00 Bauer Christopher WVVHV
1304a24.02.201916:00HLLOTell 1UAB 1WU-Stud.1BauerWVVKWeinsVC SimmV
DC54a24.02.201918:30DCUPTell 1UAB 2Simmering 1BauerWVVKBrckaloWVVK
5205a24.02.201916:00U19w2Tell 2Tigers 1Simmering 1VeselinovicWVVK
DC53a24.02.201918:30DCUPTell 2volley16/1UWW 2VeselinovicWVVKDecrinisTigersV
x101h02.03.201908:00Hopsa08:0014:00 volley16HV
x102h02.03.201914:00Hopsa14:0022:00 TigersHV
3306a02.03.201909:30U12m1Hopsa 1Döbling 1Sokol V/1UABV
3307a02.03.201910:30U12m1Hopsa 1vtrw 1hotvolleys 1UABV
3303a02.03.201911:30U12m1Hopsa 1hotvolleys 1Sokol V/1UABV
3308a02.03.201912:30U12m1Hopsa 1Döbling 1vtrw 1volley16V
3309a02.03.201913:30U12m1Hopsa 1vtrw 1Sokol V/1volley16V
3310a02.03.201914:30U12m1Hopsa 1hotvolleys 1Döbling 1volley16V
4304a02.03.201917:00DLLMHopsa 1UWW 1volley16/1WVVKDöblingV
4403a02.03.201919:30DLLAHopsa 1WU-Stud.1Tigers 1WVVKDöblingV
HC60n02.03.201909:30HCUPHopsa 4S 58S 59WVVKvtrwV
4503a02.03.201912:00D1Hopsa 4volley16/2vtrw 3TigersVVC SimmV
4604a02.03.201914:30D2Hopsa 4Simmering 2Tigers 2vtrwVV
4605a02.03.201917:00D2Hopsa 4WU-Stud.2Sokol V/2VC SimmVKagranV
DC59n02.03.201919:30DCUPHopsa 4S 54S 55WVVKKagranV
5206a02.03.201909:30U19w2Hopsa mvolley16/2Tigers 2UWWV
5603a02.03.201911:00U17w1Hopsa mvolley16/1hotvolleys 1UWWV
5604a02.03.201912:30U17w1Hopsa mUWW 1volley16/1WU-Stud.V
6101a02.03.201914:00U15w1Hopsa mSokol V/1hotvolleys 1WU-Stud.V
x103h02.03.201913:30Simm13:3018:30 UWWHV
8025a02.03.201915:00U11wQSimm 1Tigers 1Sokol V/1hotvolleysV
8028a02.03.201915:50U11wQSimm 1Sokol V/1volley16/1hotvolleysV
8031a02.03.201916:40U11wQSimm 1Post 2Tigers 1hotvolleysV
8034a02.03.201917:30U11wQSimm 1Simmering 1Post 2hotvolleysV
8026a02.03.201915:00U11wQSimm 2UWW 1hotvolleys 1Sokol VV
8029a02.03.201915:50U11wQSimm 2Tigers 1UWW 1Sokol VV
8032a02.03.201916:40U11wQSimm 2hotvolleys 1Sokol V/1TigersV
8035a02.03.201917:30U11wQSimm 2UWW 1volley16/1TigersV
8027a02.03.201915:00U11wQSimm 3Simmering 1Post 1TigersV
8030a02.03.201915:50U11wQSimm 3hotvolleys 1Post 1TigersV
8033a02.03.201916:40U11wQSimm 3Simmering 1Ex-YU 1Sokol VV
8036a02.03.201917:30U11wQSimm 3Post 1Ex-YU 1Sokol VV
x106h03.03.201908:00Hopsa08:0018:00 Schützenhofer Charlotte WVVHV
2503a03.03.201909:00Hopsa 109:0017:00TL
x104h03.03.201908:00Simm08:0014:00 hotvolleysHV
x105h03.03.201914:00Simm14:0021:00 WVVHV
1305a03.03.201909:30HLLOSimm 1UAB 1VV Döbling 2WVVKTigersV
1306a03.03.201912:00HLLOSimm 1WU-Stud.1Tigers 1WVVKUABV
5605a03.03.201914:30U17w1Simm 1hotvolleys 1UWW 1WU-Stud.V
4606a03.03.201916:00D2Simm 1WU-Stud.2Tigers 2volley16VvtrwV
DC58n03.03.201918:30DCUPSimm 1S 53S 56WVVKWU-Stud.V
1405a03.03.201909:30HLLUSimm 2hotvolleys 2vtrw 2WVVKVC SimmV
1406a03.03.201912:00HLLUSimm 2hotvolleys 3Sokol V/2WVVKvtrwV
5606a03.03.201914:30U17w1Simm 2Simmering 1volley16/1hotvolleysV
4404a03.03.201916:00DLLASimm 2hotvolleys 1Kagran 1WVVKvtrwV
4504a03.03.201918:30D1Simm 2vtrw 2UAB 2KagranVhotvolleysV
7201a03.03.201910:00U13w2Simm 3vtrw 1Simmering 1Sokol VV
7202a03.03.201911:00U13w2Simm 3Tigers 1Simmering 1Sokol VV
7203a03.03.201912:00U13w2Simm 3UWW 1vtrw 1VC SimmV
7204a03.03.201913:00U13w2Simm 3UWW 1Tigers 1VC SimmV
5704a03.03.201914:30U17w2Simm 3vtrw 1Tigers 1UWWV
6102a03.03.201916:00U15w1Simm 3volley16/1Sokol V/1UWWV
4505a03.03.201918:30D1Simm 3Ex-YU 1volley16/2WVVKTigersV
x107h09.03.201908:00Hopsa08:0017:00 WVVHV
x108h09.03.201917:00Hopsa17:0022:00 ÖVVHV
2404a09.03.201909:30U17m2Hopsa 1vtrw 1U-Favoriten 1UABV
2405a09.03.201910:45U17m2Hopsa 1U-Favoriten 1hotvolleys 2UABV
2406a09.03.201912:00U17m2Hopsa 1hotvolleys 2vtrw 1TigersV
1407a09.03.201914:30HLLUHopsa 1U-Favoriten 1hotvolleys 3WVVKTigersV
5607a09.03.201909:30U17w1Hopsa 4volley16/1UWW 1hotvolleysV
5207a09.03.201910:45U19w2Hopsa 4Tigers 2Tigers 1hotvolleysV
5208a09.03.201912:00U19w2Hopsa 4volley16/2Simmering 1hotvolleysV
4608a09.03.201914:30D2Hopsa 4Tigers 2UWW 3vtrwVVC SimmV
4607a09.03.201909:30D2Hopsa mSokol V/2Simmering 2vtrwVTigersV
4305a09.03.201912:00DLLMHopsa mvtrw 1UWW 1WVVKWVVK
DC60n09.03.201914:30DCUPHopsa mS 58S 59WVVKWVVK
x109h09.03.201913:30Simm13:3018:30 Sokol VHV
8101n09.03.201915:00U11w1Simm 1volley16/1WU-Stud.V
8102n09.03.201916:00U11w1Simm 1Sokol V/1WU-Stud.V
8103a09.03.201917:00U11w1Simm 1Sokol V/1volley16/1WU-Stud.V
7101a09.03.201915:00U13w1Simm 2Sokol V/1volley16/1TigersV
7102a09.03.201916:00U13w1Simm 2volley16/1hotvolleys 1TigersV
7103a09.03.201917:00U13w1Simm 2hotvolleys 1Sokol V/1TigersV
x110h10.03.201908:00Hopsa08:0014:00 TigersHV
x111h10.03.201914:00Hopsa14:0022:00 WVVHV
2304a10.03.201909:30U17m1Hopsa 1hotvolleys 1Döbling 1UWWV
2305a10.03.201911:00U17m1Hopsa 1Döbling 1Sokol V/1UWWV
2306a10.03.201912:30U17m1Hopsa 1Sokol V/1hotvolleys 1UWWV
1408a10.03.201914:30HLLUHopsa 1hotvolleys 3vtrw 2WVVKSokol VV
1409a10.03.201917:00HLLUHopsa 1hotvolleys 2Sokol V/2WVVKvtrwV
6103a10.03.201909:30U15w1Hopsa 4hotvolleys 1volley16/1WU-Stud.V
5209a10.03.201911:00U19w2Hopsa 4volley16/2Tigers 1WU-Stud.V
5608a10.03.201912:30U17w1Hopsa 4UWW 1hotvolleys 1WU-Stud.V
4609a10.03.201914:30D2Hopsa 4Sokol V/2UWW 3WVVKvolley16V
4704a10.03.201917:00U21wHopsa 4volley16/1Tigers 1WVVKvtrwV
4405a10.03.201909:30DLLAHopsa mhotvolleys 1Tigers 1WVVKUABV
1307a10.03.201912:00HLLOHopsa mUAB 1Tigers 1WVVKhotvolleysV
4506a10.03.201914:30D1Hopsa mUAB 2volley16/2vtrwVTigersV
4507a10.03.201917:00D1Hopsa mvtrw 2Ex-YU 1UABVvolley16V
4306a10.03.201919:30DLLMHopsa mvtrw 1volley16/1WVVKhotvolleysV
x112h10.03.201908:00Simm08:0018:00 hotvolleysHV
9203a10.03.201909:00Simm09:0017:00 hotvolleysTL vtrwTA
x113h16.03.201914:00AE14:0018:00 WVVHV
9003a16.03.201915:00AE15:0018:00 DöblingTL WU-Stud.TA
x114h16.03.201918:00AE18:0022:00 UWWHV
4307a16.03.201919:00DLLMAE 1vtrw 1UWW 2WVVKWVVK
4308a16.03.201919:00DLLMAE 2UWW 1Simmering 1WVVKWVVK
x115h16.03.201908:00Hopsa08:0021:00 ÖVVHV
x116h17.03.201908:00Hopsa08:0017:00 ÖVVHV
x117h17.03.201909:00Simm09:0014:00 Post SVHV
x118h17.03.201914:00Simm14:0020:00 WVVHV
7701n17.03.201910:30U12w2Simm 1V
7702n17.03.201911:15U12w2Simm 1V
7703n17.03.201912:00U12w2Simm 1V
7704n17.03.201912:45U12w2Simm 1V
7706n17.03.201913:30U12w2Simm 1V
4508n17.03.201915:00D1Simm 1vtrw 3UAB 2VV
4406n17.03.201917:30DLLASimm 1Kagran 1WU-Stud.1WVVKV
7601n17.03.201910:30U12w1Simm 2V
7602n17.03.201911:15U12w1Simm 2V
7603n17.03.201912:00U12w1Simm 2V
7705n17.03.201912:45U12w2Simm 2V
7707n17.03.201913:30U12w2Simm 2V
1308n17.03.201915:00HLLOSimm 2VV Döbling 2WU-Stud.1WVVKV
1410n17.03.201917:30HLLUSimm 2hotvolleys 3U-Favoriten 1WVVKV
x119h23.03.201908:00Hopsa08:0016:00 TigersHV
9304n23.03.201909:00Hopsa09:0016:00 TigersTL WU-Stud.TA
x120h23.03.201916:00Hopsa16:0022:00 WVVHV
HC61n23.03.201917:00HCUPHopsa 1UAB 1S 60WVVKV
4509n23.03.201919:30D1Hopsa 1volley16/2vtrw 2VV
4408n23.03.201919:30DLLAHopsa 2vtrw 4Tigers 1WVVKV
4610n23.03.201917:00D2Hopsa 3Simmering 2WU-Stud.2VV
4407n23.03.201919:30DLLAHopsa 3WU-Stud.1hotvolleys 1WVVKV
4309n23.03.201917:00DLLMHopsa 4UWW 1vtrw 1WVVKV
4310n23.03.201919:30DLLMHopsa 4volley16/1Simmering 1WVVKV
x121h23.03.201914:00Tell14:0020:00 ÖVVHV
x122h23.03.201920:00Tell20:0022:00 WVVHV
1411n23.03.201920:00HLLUTell zSokol V/2hotvolleys 3WVVKV
x123h24.03.201908:00DoHo08:0014:00 Sokol VHV
8201n24.03.201911:45U11w2DoHoV
x124h24.03.201914:00DoHo14:0017:00 UWWHV
x125h24.03.201908:00Simm08:0014:00 vtrwHV
x126h24.03.201914:00Simm14:0022:00 WVVHV
4409n24.03.201909:30DLLASimm 1vtrw 4Kagran 1WVVKV
4510n24.03.201912:00D1Simm 1UAB 2vtrw 2VV
DC61n24.03.201914:30DCUPSimm 1V 57S 60WVVKV
4611n24.03.201917:00D2Simm 1WU-Stud.2UWW 3VV
4311n24.03.201919:30DLLMSimm 1UWW 2volley16/1WVVKV
2701n24.03.201910:30U15m1Simm 21. aus 262. aus 26V
2801n24.03.201912:00U15m2Simm 23. aus 264. aus 26V
1309n24.03.201915:00HLLOSimm 2Tigers 1VV Döbling 2WVVKV
4612n24.03.201917:00D2Simm 2Tigers 2Simmering 2VV
4511n24.03.201919:30D1Simm 2volley16/2Ex-YU 1VV
x127h30.03.201914:00DoHo14:0019:00 DöblingHV
x129h30.03.201913:30Simm13:3022:00 VC SimmHV
4312n30.03.201919:30DLLMSimm 1UWW 2Simmering 1WVVKV
1412n30.03.201917:00HLLUSimm 2vtrw 2hotvolleys 2WVVKV
4410n30.03.201919:30DLLASimm 2vtrw 4hotvolleys 1WVVKV
4411n30.03.201919:30DLLASimm 3Tigers 1Kagran 1WVVKV
x128h30.03.201914:00Tell14:0022:00 vtrwHV
4512n30.03.201920:00D1Tell zvtrw 2vtrw 3VV
x130h31.03.201908:00DoHo08:0011:00 volley16HV
x131h31.03.201911:00DoHo11:0015:00 Ex-YUHV
x132h31.03.201915:00DoHo15:0017:00 Sokol VHV
x133h31.03.201908:00Simm08:0022:00 WVVHV
x134h31.03.201908:00Steigen08:0013:00 TigersHV
x135h31.03.201913:00Steigen13:0022:00 ÖVVHV
4313n31.03.201910:45DLLMSteigen 1UWW 2UWW 1WVVKV
4513n31.03.201910:45D1Steigen 2UAB 2vtrw 3VV